💰【6ag.shop】💰
虎途国际

虎途国际

2020-02-28 19:25:52 作者:天涯娱乐 原创

  果敢者,即今缅北掸邦第一特区也,尝为汉地凡五百载,明初太祖征云南,始有军民寓居于兹,明季天下乱,满清入主,永历帝避走缅北,从者数千。越明年,帝为三桂所执,缢死于昆明。侨居军民感念故国,不欲降清,遂居焉,是为果敢汉民之祖也!后果敢属清,清廷置土司治之,如是者凡二百余载。清末,列强环伺,民变迭起,加之鸦片流毒,国势日颓。光绪二十三年,中英议约,果敢遂割诸英缅,不复归焉,社稷之土遂不得全。其后抗战军兴,倭寇犯缅,缅人争附之,欲藉此复国也!独汉人力战,志不忘国。其民虽久居异域,祖宗之志莫敢忘,故书汉字,习汉语,习俗风尚与滇无异,今见国人辄曰:吾祖乃大明南京府人也!自豪神往之情,溢于言表。然其地贫,五谷不生,独喜罂粟,其民世种之,故其始为生计,后为图财耳!山野人曰:若昔为吾子,今弃为人养,能不悲夫!果敢者,即今缅北掸邦第一特区也,尝为汉地凡五百载,明初太祖征云南,始有军民寓居于兹,明季天下乱,满清入主,永历帝避走缅北,从者数千。越明年,帝为三桂所执,缢死于昆明。侨居军民感念故国,不欲降清,遂居焉,是为果敢汉民之祖也!后果敢属清,清廷置土司治之,如是者凡二百余载。清末,列强环伺,民变迭起,加之鸦片流毒,国势日颓。光绪二十三年,中英议约,果敢遂割诸英缅,不复归焉,社稷之土遂不得全。其后抗战军兴,倭寇犯缅,缅人争附之,欲藉此复国也!独汉人力战,志不忘国。其民虽久居异域,祖宗之志莫敢忘,故书汉字,习汉语,习俗风尚与滇无异,今见国人辄曰:吾祖乃大明南京府人也!自豪神往之情,溢于言表。然其地贫,五谷不生,独喜罂粟,其民世种之,故其始为生计,后为图财耳!山野人曰:若昔为吾子,今弃为人养,能不悲夫! 虎途国际 来看下吧。

果敢列传果敢列传【虎途国际】

果敢者,即今缅北掸邦第一特区也,尝为汉地凡五百载,明初太祖征云南,始有军民寓居于兹,明季天下乱,满清入主,永历帝避走缅北,从者数千。越明年,帝为三桂所执,缢死于昆明。侨居军民感念故国,不欲降清,遂居焉,是为果敢汉民之祖也!后果敢属清,清廷置土司治之,如是者凡二百余载。清末,列强环伺,民变迭起,加之鸦片流毒,国势日颓。光绪二十三年,中英议约,果敢遂割诸英缅,不复归焉,社稷之土遂不得全。其后抗战军兴,倭寇犯缅,缅人争附之,欲藉此复国也!独汉人力战,志不忘国。其民虽久居异域,祖宗之志莫敢忘,故书汉字,习汉语,习俗风尚与滇无异,今见国人辄曰:吾祖乃大明南京府人也!自豪神往之情,溢于言表。然其地贫,五谷不生,独喜罂粟,其民世种之,故其始为生计,后为图财耳!山野人曰:若昔为吾子,今弃为人养,能不悲夫!果敢者,即今缅北掸邦第一特区也,尝为汉地凡五百载,明初太祖征云南,始有军民寓居于兹,明季天下乱,满清入主,永历帝避走缅北,从者数千。越明年,帝为三桂所执,缢死于昆明。侨居军民感念故国,不欲降清,遂居焉,是为果敢汉民之祖也!后果敢属清,清廷置土司治之,如是者凡二百余载。清末,列强环伺,民变迭起,加之鸦片流毒,国势日颓。光绪二十三年,中英议约,果敢遂割诸英缅,不复归焉,社稷之土遂不得全。其后抗战军兴,倭寇犯缅,缅人争附之,欲藉此复国也!独汉人力战,志不忘国。其民虽久居异域,祖宗之志莫敢忘,故书汉字,习汉语,习俗风尚与滇无异,今见国人辄曰:吾祖乃大明南京府人也!自豪神往之情,溢于言表。然其地贫,五谷不生,独喜罂粟,其民世种之,故其始为生计,后为图财耳!山野人曰:若昔为吾子,今弃为人养,能不悲夫!

果敢列传果敢列传

【虎途国际】果敢者,即今缅北掸邦第一特区也,尝为汉地凡五百载,明初太祖征云南,始有军民寓居于兹,明季天下乱,满清入主,永历帝避走缅北,从者数千。越明年,帝为三桂所执,缢死于昆明。侨居军民感念故国,不欲降清,遂居焉,是为果敢汉民之祖也!后果敢属清,清廷置土司治之,如是者凡二百余载。清末,列强环伺,民变迭起,加之鸦片流毒,国势日颓。光绪二十三年,中英议约,果敢遂割诸英缅,不复归焉,社稷之土遂不得全。其后抗战军兴,倭寇犯缅,缅人争附之,欲藉此复国也!独汉人力战,志不忘国。其民虽久居异域,祖宗之志莫敢忘,故书汉字,习汉语,习俗风尚与滇无异,今见国人辄曰:吾祖乃大明南京府人也!自豪神往之情,溢于言表。然其地贫,五谷不生,独喜罂粟,其民世种之,故其始为生计,后为图财耳!山野人曰:若昔为吾子,今弃为人养,能不悲夫!果敢列传

果敢列传果敢者,即今缅北掸邦第一特区也,尝为汉地凡五百载,明初太祖征云南,始有军民寓居于兹,明季天下乱,满清入主,永历帝避走缅北,从者数千。越明年,帝为三桂所执,缢死于昆明。侨居军民感念故国,不欲降清,遂居焉,是为果敢汉民之祖也!后果敢属清,清廷置土司治之,如是者凡二百余载。清末,列强环伺,民变迭起,加之鸦片流毒,国势日颓。光绪二十三年,中英议约,果敢遂割诸英缅,不复归焉,社稷之土遂不得全。其后抗战军兴,倭寇犯缅,缅人争附之,欲藉此复国也!独汉人力战,志不忘国。其民虽久居异域,祖宗之志莫敢忘,故书汉字,习汉语,习俗风尚与滇无异,今见国人辄曰:吾祖乃大明南京府人也!自豪神往之情,溢于言表。然其地贫,五谷不生,独喜罂粟,其民世种之,故其始为生计,后为图财耳!山野人曰:若昔为吾子,今弃为人养,能不悲夫!

果敢者,即今缅北掸邦第一特区也,尝为汉地凡五百载,明初太祖征云南,始有军民寓居于兹,明季天下乱,满清入主,永历帝避走缅北,从者数千。越明年,帝为三桂所执,缢死于昆明。侨居军民感念故国,不欲降清,遂居焉,是为果敢汉民之祖也!后果敢属清,清廷置土司治之,如是者凡二百余载。清末,列强环伺,民变迭起,加之鸦片流毒,国势日颓。光绪二十三年,中英议约,果敢遂割诸英缅,不复归焉,社稷之土遂不得全。其后抗战军兴,倭寇犯缅,缅人争附之,欲藉此复国也!独汉人力战,志不忘国。其民虽久居异域,祖宗之志莫敢忘,故书汉字,习汉语,习俗风尚与滇无异,今见国人辄曰:吾祖乃大明南京府人也!自豪神往之情,溢于言表。然其地贫,五谷不生,独喜罂粟,其民世种之,故其始为生计,后为图财耳!山野人曰:若昔为吾子,今弃为人养,能不悲夫!果敢者,即今缅北掸邦第一特区也,尝为汉地凡五百载,明初太祖征云南,始有军民寓居于兹,明季天下乱,满清入主,永历帝避走缅北,从者数千。越明年,帝为三桂所执,缢死于昆明。侨居军民感念故国,不欲降清,遂居焉,是为果敢汉民之祖也!后果敢属清,清廷置土司治之,如是者凡二百余载。清末,列强环伺,民变迭起,加之鸦片流毒,国势日颓。光绪二十三年,中英议约,果敢遂割诸英缅,不复归焉,社稷之土遂不得全。其后抗战军兴,倭寇犯缅,缅人争附之,欲藉此复国也!独汉人力战,志不忘国。其民虽久居异域,祖宗之志莫敢忘,故书汉字,习汉语,习俗风尚与滇无异,今见国人辄曰:吾祖乃大明南京府人也!自豪神往之情,溢于言表。然其地贫,五谷不生,独喜罂粟,其民世种之,故其始为生计,后为图财耳!山野人曰:若昔为吾子,今弃为人养,能不悲夫!

果敢者,即今缅北掸邦第一特区也,尝为汉地凡五百载,明初太祖征云南,始有军民寓居于兹,明季天下乱,满清入主,永历帝避走缅北,从者数千。越明年,帝为三桂所执,缢死于昆明。侨居军民感念故国,不欲降清,遂居焉,是为果敢汉民之祖也!后果敢属清,清廷置土司治之,如是者凡二百余载。清末,列强环伺,民变迭起,加之鸦片流毒,国势日颓。光绪二十三年,中英议约,果敢遂割诸英缅,不复归焉,社稷之土遂不得全。其后抗战军兴,倭寇犯缅,缅人争附之,欲藉此复国也!独汉人力战,志不忘国。其民虽久居异域,祖宗之志莫敢忘,故书汉字,习汉语,习俗风尚与滇无异,今见国人辄曰:吾祖乃大明南京府人也!自豪神往之情,溢于言表。然其地贫,五谷不生,独喜罂粟,其民世种之,故其始为生计,后为图财耳!山野人曰:若昔为吾子,今弃为人养,能不悲夫!果敢列传

【虎途国际】果敢者,即今缅北掸邦第一特区也,尝为汉地凡五百载,明初太祖征云南,始有军民寓居于兹,明季天下乱,满清入主,永历帝避走缅北,从者数千。越明年,帝为三桂所执,缢死于昆明。侨居军民感念故国,不欲降清,遂居焉,是为果敢汉民之祖也!后果敢属清,清廷置土司治之,如是者凡二百余载。清末,列强环伺,民变迭起,加之鸦片流毒,国势日颓。光绪二十三年,中英议约,果敢遂割诸英缅,不复归焉,社稷之土遂不得全。其后抗战军兴,倭寇犯缅,缅人争附之,欲藉此复国也!独汉人力战,志不忘国。其民虽久居异域,祖宗之志莫敢忘,故书汉字,习汉语,习俗风尚与滇无异,今见国人辄曰:吾祖乃大明南京府人也!自豪神往之情,溢于言表。然其地贫,五谷不生,独喜罂粟,其民世种之,故其始为生计,后为图财耳!山野人曰:若昔为吾子,今弃为人养,能不悲夫!果敢者,即今缅北掸邦第一特区也,尝为汉地凡五百载,明初太祖征云南,始有军民寓居于兹,明季天下乱,满清入主,永历帝避走缅北,从者数千。越明年,帝为三桂所执,缢死于昆明。侨居军民感念故国,不欲降清,遂居焉,是为果敢汉民之祖也!后果敢属清,清廷置土司治之,如是者凡二百余载。清末,列强环伺,民变迭起,加之鸦片流毒,国势日颓。光绪二十三年,中英议约,果敢遂割诸英缅,不复归焉,社稷之土遂不得全。其后抗战军兴,倭寇犯缅,缅人争附之,欲藉此复国也!独汉人力战,志不忘国。其民虽久居异域,祖宗之志莫敢忘,故书汉字,习汉语,习俗风尚与滇无异,今见国人辄曰:吾祖乃大明南京府人也!自豪神往之情,溢于言表。然其地贫,五谷不生,独喜罂粟,其民世种之,故其始为生计,后为图财耳!山野人曰:若昔为吾子,今弃为人养,能不悲夫!

果敢者,即今缅北掸邦第一特区也,尝为汉地凡五百载,明初太祖征云南,始有军民寓居于兹,明季天下乱,满清入主,永历帝避走缅北,从者数千。越明年,帝为三桂所执,缢死于昆明。侨居军民感念故国,不欲降清,遂居焉,是为果敢汉民之祖也!后果敢属清,清廷置土司治之,如是者凡二百余载。清末,列强环伺,民变迭起,加之鸦片流毒,国势日颓。光绪二十三年,中英议约,果敢遂割诸英缅,不复归焉,社稷之土遂不得全。其后抗战军兴,倭寇犯缅,缅人争附之,欲藉此复国也!独汉人力战,志不忘国。其民虽久居异域,祖宗之志莫敢忘,故书汉字,习汉语,习俗风尚与滇无异,今见国人辄曰:吾祖乃大明南京府人也!自豪神往之情,溢于言表。然其地贫,五谷不生,独喜罂粟,其民世种之,故其始为生计,后为图财耳!山野人曰:若昔为吾子,今弃为人养,能不悲夫!果敢者,即今缅北掸邦第一特区也,尝为汉地凡五百载,明初太祖征云南,始有军民寓居于兹,明季天下乱,满清入主,永历帝避走缅北,从者数千。越明年,帝为三桂所执,缢死于昆明。侨居军民感念故国,不欲降清,遂居焉,是为果敢汉民之祖也!后果敢属清,清廷置土司治之,如是者凡二百余载。清末,列强环伺,民变迭起,加之鸦片流毒,国势日颓。光绪二十三年,中英议约,果敢遂割诸英缅,不复归焉,社稷之土遂不得全。其后抗战军兴,倭寇犯缅,缅人争附之,欲藉此复国也!独汉人力战,志不忘国。其民虽久居异域,祖宗之志莫敢忘,故书汉字,习汉语,习俗风尚与滇无异,今见国人辄曰:吾祖乃大明南京府人也!自豪神往之情,溢于言表。然其地贫,五谷不生,独喜罂粟,其民世种之,故其始为生计,后为图财耳!山野人曰:若昔为吾子,今弃为人养,能不悲夫!【虎途国际】

(当前内容是原创文章,转载请联系网站管理人员,否则视为侵权。)

上篇:彩天堂登录平台 下篇:澳门亚游集团有限公司
热门推荐

全讯网导航

果敢者,即今缅北掸邦第一特区也,尝为汉地凡五百载,明初太祖征云南,始有军民寓居于兹,明季天下乱,满清入主,永历帝避走缅北,从者数千。越明年,帝为三桂所执,缢死于昆明。侨居军民感念故国,不欲降清,遂居焉,是为果敢汉民之祖也!后果敢属清,清廷置土司治之,如是者凡二百余载。清末,列强环伺,民变迭起,加之鸦片流毒,国势日颓。光绪二十三年,中英议约,果敢遂割诸英缅,不复归焉,社稷之土遂不得全。其后抗战军兴,倭寇犯缅,缅人争附之,欲藉此复国也!独汉人力战,志不忘国。其民虽久居异域,祖宗之志莫敢忘,故书汉字,习汉语,习俗风尚与滇无异,今见国人辄曰:吾祖乃大明南京府人也!自豪神往之情,溢于言表。然其地贫,五谷不生,独喜罂粟,其民世种之,故其始为生计,后为图财耳!山野人曰:若昔为吾子,今弃为人养,能不悲夫!……

365bet体育在线

果敢列传……

ag现金导航

果敢列传……

ag大厅

果敢列传……

凯时真人

果敢列传……

加载更多